9. Nën pushtet

E veçanta e kombeve Një nga tiparet e përbashkëta të kombeve është të krenohen për veten e të ndihen të veçantë në histori. Kjo e përveçëson kombin krenar duke ushqyer, me kalimin e kohës, absolutizimin e racës në fjalë. Historia ka dëshmuar se disa kombe kanë arritur të përvetësojnë dhe vetë nocionin e hyjnores. Ka… Read More 9. Nën pushtet