Terminologjia ortodokse në shqipen e sotme

Me rimëkëmbjen e vrullshme të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, një proces i vështirë dhe i gjatë, tej kohës së brezave tanë, po lindin pyetje të natyrshme për sa i përket tipareve të plota të një kishe vendore. Përcaktuese në këtë perspektivë është gjuha e ortodoksisë shqiptare, me të gjitha trajtat e saj: Zyrtare-tekstuale, adhurimore-pastorale… Read More Terminologjia ortodokse në shqipen e sotme