1. SHQIPTARET DHE KRISHTERIMI: Militantizmi shqiptar

Për shumicën tonë tema “shqiptarët dhe krishtërimi” është çoroditëse në shqipen e pasdiktaturës. Ka dy harqe të mëdha, njëra histori e vjetër dhe tjetra e re, të cilat çojnë në të njëjtin qark, ashtu siç ka dhe dy marrje të mëdha, njëra e intelektualëve dhe tjetra e nacionalistëve, përsëri të shkrira mënjësh. Sidoqoftë, për ata… Read More 1. SHQIPTARET DHE KRISHTERIMI: Militantizmi shqiptar

3. Plagët e emrave

…iu dha emri e tij Jezu… (Lluka 2:21) Në pyetësorin e intervistave shqiptare jo rrallë ndeshet edhe pyetja mbi emrin, domethënë nëse të intervistuarit, rëndom i/e mirënjohur në Shqipëri, i pëlqen apo jo emri i vet (Çuditërisht nuk kam vënë re të pyesin njësoj dhe për mbiemrin…). Kur hasim dukuri të tilla, kaq ekspozuese kulturorisht,… Read More 3. Plagët e emrave

4. Zgjebja e racizmit

…përveç këtij të huaji… (Lluka 17:18 ) Dëgjuam dje në kishën ortodokse Ungjillin e dhjetë “lebrozëve” (Versioni Diodati i Ri), a “të gërbulurve” (Versioni V. Dervishi), apo, sipas versionit toskërisht, “të-krromosurëve.” Këtu, në shqipen puritane të Kristoforidhit, gjejmë fillin e interpretimit, sepse përkthyesi kërkon dhe gjen një sëmundje ngjitëse të kohës së vet, duke i… Read More 4. Zgjebja e racizmit

7. Plangprishësi në Shqipëri

Në historinë e etikës njerëzore, në universalitetin e vlerave, pra, ekzistojnë disa personazhe-simbole të cilat janë të papërkthyeshme, por të pranueshme e të pranishme ashtu siç janë paradhënë në mendimtarinë e përbotshme. Në të kundërt, tjetërsimi i këtyre fenomeneve të letrave kulturore, “shqipërimi” i tyre, sjell zhbërjen e thelbit dhe perversizimin e roleve të personazheve… Read More 7. Plangprishësi në Shqipëri