Dy dëshmi nga Kristodhuli i Athinës dhe Kalisti i Dioklisë

Letra origjinale: Letër e Kryepeshkopit të Athinës dhe gjithë Greqisë, Kristodhoulos (Qershor 1998, dy muaj mbas fronëzimit të tij)   Letra e përkthyer: I dashur zoti Cici, Ju falënderoj për letrën tuaj dhe fjalët e mira. Vërtet është gabim i Kishës që iu privon përkujdesjen pastorale vëllezërve tanë të huaj që jetojnë në Greqi, dhe… Read More Dy dëshmi nga Kristodhuli i Athinës dhe Kalisti i Dioklisë