Kulti i Anastasit dhe shkombëtarizimi i Kishës

Teksti i plotë nga At Foti Cici (70 faqe) në PDF:
KULTI I ANASTASIT DHE SHKOMBËTARIZIMI I KISHËS

———————————————————————–

The Nativity of Christ Orthodox Church in Tirana:
“The Descent of Archbishop Anastasios from Heaven”

Mitropoliti Nathanil Lavriotis me klerikë të tjerë
Mitropoliti Nathanail Lavriotis, duke kryesuar shërbesën me sfond vegimin satanik në Kishën e Lindjes së Krishtit.
Η εξ΄ουρανού κάθοδος του Αναστασίου

 

 

 

 

 

nativity-of-christ-church-and-resurrection-cathedreal

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s