2. Biographical notes on Noli’s liturgical background  

The questions pertaining to Bishop Noli’s liturgical background are: When did he learn Albanian, English, liturgical Greek and Byzantine Music? Did he study theology? Was Noli trained as a translator? The answer to these questions will give a better understanding of his work as a translator of the Liturgy into both Albanian and English. As for… Read More 2. Biographical notes on Noli’s liturgical background  

3. Noli’s liturgical translations into Albanian  

During Ottoman rule (late 16th century up to early 20th century), the liturgical language of the Orthodox Church in Albania was Greek, according to an agreement between the Ottoman government and the Greek Patriarchate of Constantinople. The Orthodox population was mainly in the South and Greek influence upon the Orthodox Albanians was very strong, since… Read More 3. Noli’s liturgical translations into Albanian  

4. Noli’s second liturgical translations into Albanian   

SECOND PERIOD OF LITURGICAL TRANSLATIONS: 1941 – 1952 Noli’s first translations were not hailed by the Albanian Orthodox Church, but were used and chanted in Albania and abroad as the only source of liturgical texts in Albanian. Regardless of the reserved ecclesiastical reception in theory, the utilitarian ethics of a national Church unintentionally traditionalized Noli’s… Read More 4. Noli’s second liturgical translations into Albanian   

5. Noli’s liturgical translations into English 

NOLI’S LITURGICAL TRANSLATIONS INTO ENGLISH: 1949 – 1964 When Bishop Noli returned from Europe and began to reorganize the Albanian Orthodox parishes as a single diocese in United States, in the 1930s, he realized that Albanian was no longer the first language.[1] At that time liturgical languages in the United States were mostly foreign and… Read More 5. Noli’s liturgical translations into English 

Shën Kozmai dhe Naim Frashëri

Përhitja shtatëshpirtëse e Pallatit të Kulturës në Përmet, dhe pikëpyetja kërcënuese që e qerthullon e i shumon këtij hijet herë njerëzore e herë hyjnore – tempull kulturor a faltore ortodokse – verën e kaluar na robëroi të jemi përsëri bashkëjetues të paradoksit në diskursin shqiptaro-grek, të ngecemi në dilemat që sendërgjia di të pjellë vetëm,… Read More Shën Kozmai dhe Naim Frashëri